Tarikh   : 7 Febuari 2019

Masa     : 2.30 Petang - 4.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam

Peserta : 6 orang

TUJUAN

Tujuan kelas ini diadakan bagi menguji kepantasan dan kecekapan para pelajar untuk menaip dengan betul. Selain itu ia juga bertujuan untuk memberi tunjuk ajar dalam menggunakan perisian Microsoft Word sebagai persedian untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi.

AKTIVITI

Menggunakan microsoft word dan juga e-learning 'typing'.

gambar di sini

Tarikh   : 01 Febuari 2019

Masa     : 2.30 Petang - 4.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam 

Peserta : 6 orang

 

Tujuan 

Tujuan kelas ini diadakan untuk memperkenalkan kepada pelajar nama perkakasan yang terdapat pada komputer.

 

Aktiviti

Setiap pelajar diberikan kertas latihan untuk dijawab berdasarkan gambar dan jawapan yang disediakan untuk disuaikan mengikut gambar yang diberi.

 

gambar disini

Tarikh   : 23 Januari 2019

Masa     : 2.30 Petang - 5.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam

Peserta : 6 orang

TUJUAN

Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah untuk mencungkil bakat dan meningkatkan lagi kemahiran melukis dan mewarna dikalangan pelajar dengan menggunakan online colour. Selain menguji kemahiran mereka melukis dan mewarna, ia juga bertujuan menguji kecekapan mereka menggunakan tools-tools dengan betul.

AKTIVITI

Setiap pelajar disuruh melukis dan mewarna sama seperti yang ditayangkan pada skrin dihadapan. Pelajar yang dapat meniru sama dengan gambar dihadapat diberi hadiah.

gambar di sini

Tarikh   : 25 Januari 2019

Masa     : 2.30 Petang - 4.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam

Peserta : 6 orang

Tujuan

Kelas perisian komputer ( kahoot ) ini diadakan untuk memantapkan lagi pemahaman pembelajaran pelajar seperti peribahasa ( bahasa melayu ) ,sains dan lain-lain.

Aktiviti

Pelajar diberi pilihan jawapan untuk dijawab pada setiap soalan yang diberikan.

gambar di sini

Tarikh   : 21 Januari 2019

Masa     : 3.00 Petang - 5.00 Petang

Lokasi   : Pusat Internet Kg. Baru Pokok Assam

Peserta : 6 orang

Tujuan

Kelas multimedia ( video mengaji ) ini diadakan untuk memantapkan lagi penghetahuan pelajar mengenai ilmu fardhu ain bagi pelajar islam.

Aktiviti

Petugas meminta setiap pelajar untuk membacakan surah-surah lazim serta menyenaraikan rukun-rukun islam, rukun-rukun iman,nama-nama nabi serta nama-nama malaikat yang wajib diketahui.

gambar di sini