Tarikh   : 7 Mac 2019

Masa     : 2.30 Petang - 4.30 Petang

Lokasi   : Pusat Internet PPR Simpang Perdana 

Peserta : 4 orang

Tujuan 

Untuk melihat kretiviti pelajar semasa mewarna.

Aktiviti

Pelajar dibekalkan gambar dan pensil warna.Kemudian, pelajar akan mula mewrna mengikut seni masing-masing supaya kelihatan cantik, menarik dan kretif.

 

gambar disini