Tarikh    : 12 Julai 2018
Masa     : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi   : Pusat Internet Pokok Assam
Peserta : 1 orang (dewasa) 

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan memenuhi sifat ingin tahu peserta mengenai cara asas yang boleh digunakan dalam menghasilkan slip gaji. Selain itu, kelas ini juga dapat menambah pengetahuan pelajar mengenai Microsoft Excel dengan lebih terperinci. 

Aktiviti

Pelajar diberi pendedahan awal terlebih dahulu mengenai fungsi Microsoft Excel. Kemudian, pelajar diberi contoh slip gaji untuk dihasilkan.

Gambar Disini