Tarikh     : 6 Julai 2018
Masa      : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi    : Pusat Internet Pokok Assam
Peserta  : 1 orang (dewasa)

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan memenuhi kehendak pelajar yang terdiri dari golongan dewasa yang bekerja sebagai seorang housekeeping , yang ingin belajar komputer supaya dapat mencari peluang pekerjaan yang lain yang memerlukan seseorang itu mahir dalam penggunaan Microsoft Office sekali gus dapat meningkatkan taraf pdengetahuan ICT dan ekonomi hidupnya. 

Aktiviti

Kelas ini mendedahkan pelajar mengenai alat-alatan yang ada seperti monitor, mouse, keyboard dan lain-lain berserta cara guna dan fungsinya. Selepas itu, pelajar akan praktikkan apa yang telah diberitahu secara perlahan-lahan supaya tidak timbul isu kelewatan dalam kefahaman dan tekanan. Selain itu, pelajar juga diberi pendedahan megenai Microsoft Ofiice dan penggunaannya. Pelajar juga diberi pendedahan awal mengenai internet iaitu search engine dan sebagainya.

Gambar Disini