Tarikh    : 9 Julai 2018
Masa     : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi   : Pusat Internet Pokok Assam
Peserta : 1 orang (dewasa) 

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan memenuhi sifat ingin tahu peserta mengenai cara asas yang boleh digunakan dalam menghasilkan slip gaji. Selain itu, kelas ini juga dapat menambah pengetahuan pelajar mengenai Microsoft Excel dengan lebih terperinci. 

Aktiviti

Pelajar diberi pendedahan awal terlebih dahulu mengenai fungsi Microsoft Excel. Kemudian, pelajar diberi contoh slip gaji untuk dihasilkan.

Gambar Disini

Tarikh     : 6 Julai 2018
Masa      : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi    : Pusat Internet Pokok Assam
Peserta  : 1 orang (dewasa)

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan memenuhi kehendak pelajar yang terdiri dari golongan dewasa yang bekerja sebagai seorang housekeeping , yang ingin belajar komputer supaya dapat mencari peluang pekerjaan yang lain yang memerlukan seseorang itu mahir dalam penggunaan Microsoft Office sekali gus dapat meningkatkan taraf pdengetahuan ICT dan ekonomi hidupnya. 

Aktiviti

Kelas ini mendedahkan pelajar mengenai alat-alatan yang ada seperti monitor, mouse, keyboard dan lain-lain berserta cara guna dan fungsinya. Selepas itu, pelajar akan praktikkan apa yang telah diberitahu secara perlahan-lahan supaya tidak timbul isu kelewatan dalam kefahaman dan tekanan. Selain itu, pelajar juga diberi pendedahan megenai Microsoft Ofiice dan penggunaannya. Pelajar juga diberi pendedahan awal mengenai internet iaitu search engine dan sebagainya.

Gambar Disini

Tarikh    : 3 Julai 2017
Masa     : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi   : Pusat Internet Pokok Assam
Peserta : 7 orang

 

Tujuan

Kelas ini dijalankan kerana masih dalam suasana Hari Raya dan para pelajar ingin mencipta Poster Raya mereka sendiri bertemakan. Selain itu, Kelas ini juga dapat membantu meningkatkan kreativiti para pelajar kerana mereka cenderung untuk belajar sesuatu dalam bentu seni dan menggunakan warna-warna yang menarik dan pemilihan Font yang unik.

Aktiviti

Aktiviti dimulakan dengan melihat contoh poster pixilart yang dicadangkan petugas tetapi perlu diolah dan diberi nafas baru oleh para pelajar mengikut kreativiti dan potensi masing-masing. 

Gambar Disini

Tarikh    : 4 Julai 2018
Masa     : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi   : Pusat Internet Pokok Assam
Peserta : 7 orang

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menaip dikalangan pelajar sekolah rendah selain belajar perkataan dan maksud dalam Bahasa Inggeris

Aktiviti

Para pelajar dikehendaki melayari laman web www.abcya.com dan memilih tajuk Keyboarding Chase. Para pelajar bersaing sesama sendiri dalam permainan ini di mana mereke perlu menaip secara tepat dan pantas dan diakhir permainan nama peserta yang terpantas akan dipaparkan di skrin. 

Gambar Disini

Tarikh    : 26.6.2018
Masa     : 3.00 petang - 5.00 petang
Lokasi   : Pusat Internet Pokok Assam

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk membantu pelajar tingkatan4 menyiapkan tugasan folio mereka.

Aktiviti

Pelajar menaip isi kandungan berdasarkan maklumat yang telah diberi oleh guru dan menghuraikan jumlah dalam jadual pengiraan.

Gambar Disini