Tarikh: 4.6.2018
Tempat: SJK(C) Pokok Assam, Taiping.